Disclaimer

Uitsluiting en aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Elreka Hekwerken B.V. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Alle informatie of links zoals verstrekt en richtlijnen zoals aangeboden op deze website is (zijn) van algemene aard en wordt (worden) niet verstrekt met enige garantie voor de bruikbaarheid om te voorzien in de specifieke behoefte van een individueel persoon, een individuele onderneming of organisatie. Elreka Hekwerken B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Elreka Hekwerken B.V. en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

E-mail disclaimer

Onze e-mail berichten zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde e-mail berichten ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij/zij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij/zij wordt verzocht onmiddellijk Elreka Hekwerken B.V. (+31 492 366350) op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Elreka Hekwerken B.V. kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van en de schade door het onjuist, onvolledig en/of niet tijdig versturen en ontvangen van e-mail berichten.

Informatie van derden

Elreka Hekwerken B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlink.