Poortveiligheid

Bij Elreka Hekwerken staat veiligheid hoog in het vaandel als het gaat om onze poorten. Onze poorten voldoen aan de huidige Europese wet- en regelgeving, specifiek aan de EN 13241:2003+A2 2016 norm. Vanaf september zijn onze elektrisch aangedreven poorten ook in overeenstemming met de nieuwste norm, namelijk de EN 12453: 2017+A1 2021. Deze norm beschrijft de veiligheidsvereisten voor elektrisch aangedreven poorten.

Het is van groot belang dat poorten voldoen aan wettelijke voorschriften met betrekking tot veiligheid. Wetgeving maakt onderscheid tussen handmatig bediende poorten en elektrisch aangedreven poorten, die worden beschouwd als machines. Volgens de machinerichtlijn en de richtlijn verordening Bouwproducten (CPR) moeten elektrisch aangedreven poorten voldoen aan strenge normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Op Europees niveau wordt dit aangeduid met de CE-markering, een verplichte aanduiding voor producten binnen de Europese Unie om aan te geven dat ze aan de normen voldoen.

De veiligheidskenmerken omvatten:

Declaration of Performance (DoP): Elke poort van Elreka heeft een DoP, waarop u kunt zien welke tests zijn uitgevoerd, zoals windkracht- en statische berekeningen. Het bevat ook het nummer van de Initial Type Test (ITT), wat aangeeft dat de installatie is gekeurd door een onafhankelijke, geaccrediteerde keuringsinstantie. Dit toont aan dat de Factory Production Control (FPC), risicobeoordeling en technisch constructie dossier (TCD) volledig voldoen aan de wettelijke eisen. Bij oplevering ontvangt u een uitgebreide gebruikershandleiding om uw poort veilig en correct te gebruiken.

Handmatig bediende poorten: Onze poorten zijn voorzien van een gecombineerde CE-Prestatieverklaring, wat verplicht is voor bouwproducten die onder Europese geharmoniseerde normen vallen. Het geeft informatie over de eigenschappen van het product.

Geautomatiseerde poorten: Naast de CE-Prestatieverklaring hebben geautomatiseerde poorten ook een Conformiteitsverklaring nodig om te voldoen aan de Machinerichtlijn. Dit document toont aan dat het product voldoet aan de toepasselijke wetgeving en Elreka neemt verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product. Deze documenten zijn gedocumenteerd in het Technisch Constructie Dossier (TCD).

CE-markering: Onze (geautomatiseerde) poorten dragen de CE-markering, wat aangeeft dat ze voldoen aan de geldende Europese regelgeving, waarbij CE staat voor Conformité Européenne, wat betekent dat ze in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving.


De belangrijkste wijzigingen vanaf september 2021:

Meerijden op bewegende schuifpoort: Poorten moeten personen detecteren die meeliften op de vleugel wanneer deze in beweging is. De poort moet onmiddellijk stoppen of omkeren om gevaarlijke situaties te voorkomen. Deze regels zijn aangescherpt en vereisen positieve testresultaten.

Tweede fotocel voor aangedreven poorten: Voor extra veiligheid zijn er nu standaard fotocellen geplaatst aan zowel de binnen- als buitenzijde van draai- en schuifpoorten om potentiële gevaren te detecteren.

Gelijke regels voor openen en sluiten: Kracht die wordt gebruikt om de poort te openen moet gelijk zijn aan die voor het sluiten. Daarnaast moeten poorten aan de achterzijde zijn voorzien van een afslaglijst of andere maatregelen om inklemmen te voorkomen.

Afschermen van schuivende delen: Poorten die binnen 1 meter van het hekwerk schuiven moeten extra veiligheidsvoorzieningen hebben om inklemming te voorkomen, zoals fijnmazig hekwerk, afschermnet of privacydoek.

Extra veiligheidsvoorziening voor draaipoorten en vouwpoorten: Om omvalgevaar te voorkomen, moeten draaipoorten nu een extra beveiliging hebben om meer dan 30 graden omvallen te voorkomen, wat standaard wordt voorzien door Elreka Hekwerken.