Certificeringen

• Lidmaatschap NHI

• HEKMERK 

Installatiebedrijven en hun producten moeten voldoen aan de wettelijk opgelegde Europese veiligheidsnormen.

Om installatiebedrijven te stimuleren zich aan deze norm te houden, is er op initiatief van de Nederlandse Hekwerk Industrie (NHI) een veiligheidskeurmerk in het leven geroepen.
De NHI is een in 2002 opgerichte brancheorganisatie van ondernemers uit de hekwerkindustrie. Het voornaamste doel van de NHI is het garanderen van kwaliteit en veiligheid op het gebied van hekwerken en poorten richting de markt en de aansprakelijkheid voor de eigenaren, gebruikers en leveranciers zo veel mogelijk te verkleinen. Met de invoering van het keurmerk HEKMERK wordt hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Matic heeft een strenge certificatieprocedure doorlopen om voor dit keurmerk in aanmerking te komen. Bovendien wordt het bedrijf jaarlijks geïnspecteerd door een onafhankelijk instituut.

• VCA 

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Al onze montageploegen en servicemonteurs werken volgens de VCA-regels.