%|%%|%

Hek- en Gronddetectie

E-Pulse Protection

Kenmerken

  • Geïntegreerd systeem
  • Vroegtijdige detectie
  • Middelmatig tot hoog risicoprofiel

Productinfo

Het E-pulse protection systeem is een echt periferie systeem doordat deze aangebracht wordt op het hekwerk van het te beveiligen terrein. Het systeem detecteert trillingen in het hek waardoor de snelste detectie ontstaat en creëert daarmee de langste reactietijd. Daarnaast neemt het geen kostbare ruimte in beslag. Het systeem detecteert inbraak van 1 tot 3 meter nauwkeurig op het hek, afhankelijk van welk type systeem. Hierdoor kunnen eventuele aangekoppelde camera's direct waarnemen waar zich de dreiging op het terrein plaatsvindt.

Beveiliging van a tot z

Uitgangspunt is de SVOR-standaard: signaleren, vertragen, observeren en reageren. Daarin staat uw bedrijfssituatie centraal. Naast advies en montage is ook instandhouding ons op het lijf geschreven. Onze omgeving verandert immers continu. We volgen ontwikkelingen op de voet en spelen daar razendsnel op in. Tel daarbij op onze hoogwaardige service- en onderhoudscontracten en het is duidelijk: met Elreka speelt u op safe.

Toepassingen

Lucht- en zeehavens - penitiaire inrichtingen - autobedrijven- transport- en distributieterreinen - petrochemische bedrijven


Download brochure: Hoge resolutie / Lage resolutie