%|%%|% %|%%|%

over elreka

Certificeringen

Elreka Hekwerken beschikt over deze certificaten

Hekwerkbedrijven en hun producten moeten voldoen aan de wettelijk opgelegde Europese veiligheidsnormen.

Om hekwerkbedrijven te stimuleren zich aan deze norm te houden, is er op initiatief van de Nederlandse Hekwerk Industrie (NHI) een veiligheidskeurmerk in het leven geroepen.
De NHI is een in 2002 opgerichte brancheorganisatie van ondernemers uit de hekwerkindustrie. Het voornaamste doel van de NHI is het garanderen van kwaliteit en veiligheid op het gebied van hekwerken en poorten richting de markt en de aansprakelijkheid voor de eigenaren, gebruikers en leveranciers zo veel mogelijk te verkleinen. Met de invoering van het keurmerk HEKMERK wordt hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Elreka Hekwerken heeft een strenge certificatieprocedure doorlopen om voor dit keurmerk in aanmerking te komen. Bovendien wordt het bedrijf jaarlijks geïnspecteerd door een onafhankelijk instituut.

• HEKMERK 
• Bewijs van lidmaatschap NHI

De ISO 9001 norm is de standaard die gebruikt wordt om de kwaliteit van de processen te verbeteren. Door processen vast te leggen en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe te kennen, wordt duidelijkheid gecreëerd in de organisatie, maar ook naar de klant. ISO 9001 kan gebruikt worden om de organisatie te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is klantgerichtheid en daardoor kan er nog meer service en kwaliteit worden gegeven aan onze klanten. Waardoor we onze Veiligheid en Betrouwbaarheid blijven garanderen.

Belangrijke elementen uit ISO 9001:
• Verbeteren van kwaliteit en service
• Klantgerichtheid en klanttevredenheid
• Proces en organisatie optimaliseren

• ISO

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Al onze montageploegen en servicemonteurs werken volgens de VCA-regels.

• VCA 

Productcertificaten

De Matic SL is een innovatief ontwerp op het gebied van schuifpoortaandrijvingen. De luxe aluminium tweebenige zuil is niet alleen fraai maar zorgt ook voor optimale stabiliteit. Door de weggewerkte aandrijving en besturingscomponenten in de geleidezuil, zijn deze optimaal beschermd tegen weersinvloeden en vandalisme.

De poorten in combinatie met de Matic SL functioneren niet alleen uitstekend, maar ook op het gebied van veiligheid voldoet deze combinatie volledig aan de Europese regelgeving.

• MATIC SL 700 en MATIC SL 1000 aandrijfzuil automatische schuifpoort